Welkom

De grensoverschrijdende Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers te Venray (NL) en Geldern (D), werd op 24 januari 1978 notarieel opgericht en in het Stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel  ingeschreven.

De Stichting is niet politiek gebonden en onafhankelijk. Zij wordt niet van overheidswege, noch in Duitsland, noch in Nederland, structureel financieel gesteund.

Het bestuur bestaat voor de helft uit Duitsers en voor de helft uit Nederlanders.

Kamer van Koophandel Eindhoven 41062259
RSIN fiscaalnummer 8166.78.157