Categorie: Publicaties

Diverse auteurs (Duitse en Nederlandse): Epitaph Stefan Frankewitz

Op 17 december 2015 wordt in het Bürgerforum van het Rathaus in Geldern een gedenkbundel gepresenteerd voor de op 26 september 2013 overleden archivaris van die gemeente, Dr. Stefan Frankewitz. Ter nagedachtenis van deze unieke persoonlijkheid is door de Arbeitskreis Niederrheinischer Kommunal Archivare (ANKA), de door Stefan Frankewitz zelf opgerichte vriendenstichting van het Stadtarchiv Geldern Mespilvs en de Stichting Historie Peel Maas Niersgebied het initiatief genomen voor deze bundel.
Stefan Frankewitz heeft zich decennialang intensief bezig gehouden met de geschiedenis van de Nederrijnse regio, met inbegrip van het voormalige Overkwartier van Gelre. Hij bewoog zich op uiteenlopende terreinen: stadsgeschiedenis, geschiedenis van kastelen, zegelkunde, taal- en dialectkunde, nederzettingsgeschiedenis, adelsgeschiedenis, archeologie en monumentenzorg.

€ 30,00 excl. verzendkosten, geïllustr. gebonden boekwerk, 816 p.

Bestellen

Stefan Frankewitz: Der Niederrhein und seine Burgen

Der Niederrhein und seine Burgen, Schlösser, Herrenhauser an der Niers , 677 p. + incl. bijgevoegd CD-rom,
Rheinischer Burgenatlas 2
DieseBuch erscheint gleichzeitig als
Rheydtler Jahrbuch 29, 2010/2011
ISSN 2192-2527 und
Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied/
Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers,
Pulicatie nr.21, Venray 2011
ISBN 978-90-800724-3-5
Sonderpreis: € 31,50 p. st. excl. porto
Bestellen