Doelstelling

  • Euregionaal werkgebied;
  • Geschiedenis- en cultuurbeoefening over de landsgrens heen in de regio tussen Niederrhein, Niers, Maas en Peel in de voormalige Landen van Gelre (vooral het Gelderse Overkwartier) en Kleef met aansluitend het gehele huidige Noord- en Midden Limburgse gebied, met het Land van Cuijk;
  • Bevorderen van de kennis door wederzijdse grensoverschrijdende informatie-uitwisseling d.m.v. bijvoorbeeld colloquia, studiedagen, lezingen, of anderszins;
  • Het doen van publicaties en het (mede) inrichten van tentoonstellingen;
  • Onderzoek in archieven;
  • Samenwerken met zusterorganisaties zoals historische verenigingen, wetenschappelijke instellingen, universiteiten, musea, archieven, die zich beijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed.