Gedenkboek

Op 17 december 2015 verschijnt een gedenkboek (816 pagina’s) voor onze overleden voorzitter Dr. Stefan Frankewitz, geschreven door meer dan 30 vakgenoten en vrienden. Hij heeft zich decennialang intensief bezig gehouden met de geschiedenis van de Nederrijnse regio, met inbegrip van het voormalige Overkwartier van Gelre. Hij bewoog zich op uiteenlopende terreinen: stadsgeschiedenis, geschiedenis van kastelen, zegelkunde, taal- en dialectkunde, nederzettingsgeschiedenis, adelsgeschiedenis , archeologie en monumentenzorg. Hij koesterde zijn vele contacten met Nederlandse en in het bijzonder Limburgse en Gelderse collegae en werkte veelvuldig met hen samen aan publicaties, tentoonstellingen en andere activiteiten. Tot aan zijn overlijden was hij voorzitter en tegelijkertijd een van de meest actieve leden van de Stichting Historie Peel Maas Niersgebied.