Winkel

Rien van den Brand:Streiflichter – Stadt, Burg und Festung Geldern

Geldern 2018, 310 blz, 17 pagina’s Nederlandstalige samenvatting. Met persoon- en plaatsnaamregister.

€ 29,- exclusief porto

Bestellen

Diverse auteurs (Duitse en Nederlandse):Epitaph Stefan Frankewitz

Op 17 december 2015 wordt in het Bürgerforum van het Rathaus in Geldern een gedenkbundel gepresenteerd voor de op 26 september 2013 overleden archivaris van die gemeente, Dr. Stefan Frankewitz. Ter nagedachtenis van deze unieke persoonlijkheid is door de Arbeitskreis Niederrheinischer Kommunal Archivare (ANKA), de door Stefan Frankewitz zelf opgerichte vriendenstichting van het Stadtarchiv Geldern Mespilvs en de Stichting Historie Peel Maas Niersgebied het initiatief genomen voor deze bundel.

Stefan Frankewitz heeft zich decennialang intensief bezig gehouden met de geschiedenis van de Nederrijnse regio, met inbegrip van het voormalige Overkwartier van Gelre. Hij bewoog zich op uiteenlopende terreinen: stadsgeschiedenis, geschiedenis van kastelen, zegelkunde, taal- en dialectkunde, nederzettingsgeschiedenis, adelsgeschiedenis , archeologie en monumentenzorg.

Prijs € 30,00 excl. verzendkosten, geïllustr. gebonden boekwerk, 816 pagina’s.

Bestellen

Heinrich Ferber:Geschichte der Familie Schenk von Nydeggen, insbesondere des Kriegsobristen Martin Schenk von Nydeggen. Mit geschichtlichen Nachrichten über Afferden, Bleijenbeek, Hillenraad und Asselt, Arcen, Grubbenvorst, Walbeck, Geijsteren, Heijen

256 pag. incl. illustraties en register.

Publicatie nr. 22 met ISBN 978-807292-0-9, Geldern 2013

Prijs € 19,00, excl. verzendkosten

Bestellen

Seite 1:Bestellen
Rien van den Brand en Stefan Frankewitz:Inventaris archief Kasteel Haag

Geldern 2008, 880 blz,

€ 36,-

Bestellen

Rien van den Brand:Kasteel Huyse Middelaer

Een bijdrage tot de geschiedenis van Nrd-Limburg en het grensgebied, Haps 2006, ISBN 908019212-6-4.

Є 30,00

Bestellen

Rien van den Brand en Drs. Harm Douma:Land van Cuijk, 33 dorpen en één stad

Boxmeer 2002. ISBN 9070336561

Uitverkocht – Vergriffen

Bestellen

Rien van den Brand en Theo Manders:Vesting ’t Genneperhuys in eeuwenlange vrijheidsstrijd

Haps 2002,  ISBN 90.807292-1-3

Є 33,00

Bestellen

Rien van den Brand – Hans Dittner – Ron Stevens – Jan Thijssen:Genzen verlegd

Een bijdrage tot de geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. Vierlingsbeek 1997,  ISBN 90.804119.1.4.
(i.s.m. en verkoop via ‘Stichting de Oude Schoendoos’ te Overloon).

Є 20,00

Bestellen

Stefan Frankewitz en Gerard Venner:Die Siegel der Städte und Dörfer im geldrischen Oberquartier van 1250 bis 1798

Venlo z. jr,  ISBN 3.9800.421.7.0

Uitverkocht – Vergriffen

Bestellen

Stefan Frankewitz en Gerard Venner:De zegels der steden en dorpen in het Overkwartier van Gelder 1250-1798

Venlo z. jr.,  ISBN 90.6216.383.1
Laatste exemplaren:

Є 20,00

Bestellen

Rien van den Brand:750 jaar Kasteel Boxmeer – eens brandpunt tussen Brabant en Gelre

Venlo 1991 (gebonden, 416 pag., waarvan 16 in kleur) ISBN 90-800724-2-7

Uitverkocht – Vergriffen

Bestellen

Rien van den Brand:Geschichte des Peel-Maas-Niers Raumes 1600-1800

In tentoonstellingscatalogus ‘Historisches Silber 1600-1800’ in Niederreinisch Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer en Museum Zons (april-sept.1988), Kevelaer 1988, pag. 6-11.

Uitverkocht – Vergriffen

Bestellen

M.P.J. van den Brand:Lief en Leed in en over De Oude Peel

Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse- Limburgse Peelgebied    Venlo 1982 (1e druk), 1983 (2e druk), 1995 (3e druk), pag. 1-207.

Є 22,00

Bestellen

R. Flokstra:Register op de leenaktenboeken van het Pruisisch Overkwartier van Gelder 1713-1794

Maastricht 1991, ISBN 90-800724-1-9

Є 17,50

Bestellen

Gerard Venner:Die Grabdenkmäler der Graven von Geldern

Venlo 1989, ISBN 90.6216.015.8

Laatste exemplaren

Є 8,00

Bestellen

Gerard Venner:De grafmonumenten van de Graven van Gelder

Venlo 1989,  ISBN 90.6216.4943

Є 8,00

Bestellen

Alexandra Mars:Genneps Aardewerk, een 18de-eeuwse pottenbakkerijarcheologisch onderzocht

Gennep 1991,  ISBN 90-9004488-4 via Gemeente Gennep. Tentoonstellingscatalogus

Є 17,50

Bestellen

Rien van den Brand, W.E.S.L. Keyser-Schuurman, Robert Plötz:Historisches Silber 1600-1800 (Peel-Maas-Niers) Goch 1987/1988

(catalogus) voor musea te Kevelaer, Roermond en Zons.

Uitverkocht – Vergriffen

Bestellen

G. Aymans, P. Burggraaf, W. Jansen:De regio Gennep aan de ketting (1731-1732)

Venlo 1988. ISBN 90.6216.184.7

€ 20,–

Bestellen

Drs. Th. Manders:Twee eeuwen kartografie in Gelre – Reprint Acht historische kaarten

Venray/Geldern

Uitverkocht – Vergriffen

Bestellen

Rien van den Brand en Theo Manders:2000 jaar Niers

Nederlandse Catalogus van de tentoonstelling te Gennep: 21 maart-18 april 1980. Uitgave van de Gemeente Gennep in samenwerking met de Nederlands/Duitse ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niers gebied/Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers’ te Venray/Geldern. Gennep 1980.

Uitverkocht – Vergriffen

Bestellen

Guido de Werd:Jan de Beyer, Zeichnungen vom Emmerich bis Roermond

Venlo1980,  ISBN 3-9800289-1-7

€ 25,–

Bestellen

Guido de Werd:Jan de Beyer, tekeningen van Emmerik tot Roermond

Venlo 1980,  ISBN 90.6216.655.5

€ 25,–

Bestellen