Herstart en wederopbouw- het boek

Het boek kan nu besteld worden. Zie ook Publicaties.
Het project wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU).